is / en / dk

Á vegum flestra aðildarfélaga KÍ starfa skólamálanefndir sem sinna faglegum málefnum fyrir félagsmenn. Hjá tveimur félögum er þó annar háttur hafður á. Hjá Félagi stjórnenda í framhaldsskólum hefur stjórnin þetta hlutverk. Hjá Félagi tónlistarskólakennara sinnir fagráð félagsins þessu verkefni. Hlutverk þessara hópa er að fjalla um fagleg málefni og skólamál í samráði við stjórn og skólamálaráð KÍ. Ennfremur að vinna að eflingu kennaramenntunar og endurmenntunar félagsmanna og annast tengsl við kennslu- og faggreinafélög.

Þeir mynda ennfremur skólamálaráð Kennarasambandsins ásamt formanni og varaformanni KÍ sem jafnframt er formaður skólamálaráðs. Skólamálaráð heldur a.m.k. einn fund á ári. Hlutverk skólamálaráðs er:

  • Að fjalla um uppeldis- og skólamál á hverjum tíma og álykta um þau til stjórnar KÍ.
  • Að vera stjórn til ráðuneytis um stefnumörkun á hverjum tíma.
  • Að fara með mál sem tengjast faglegri menntun félagsmanna.
  • Að annast tengsl við fagfélög og halda fundi með þeim eftir þörfum.
  • Að undirbúa í samráði við stjórn KÍ ráðstefnur, fræðslufundi og námskeið um skóla- og menntamál eftir því sem við á á hverjum tíma.
  • Að fjalla um og túlka skólastefnu KÍ og gera tillögur um framkvæmd hennar og markmið.

Formenn skólamálanefnda aðildarfélaga og formaður skólamálaráðs mynda framkvæmdastjórn. Fulltrúana má sjá hér.

 

Tengt efni