is / en / dk


Hér er að finna ýmsar skýrslur, rit o.fl. sem gætu átt erindi við félagsmenn.

Ofgreiðsla launa
Nóvember 2017
Anna Rós Sigmundsdóttir, lögfræðingur KÍ.

Samantekt samstarfsnefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags grunnskólakennara ...
Október 2017
... með niðurstöðum í lokaskýrslum sveitarfélaga og umbótaáætlunum grunnskóla vegna úrvinnslu bókunar 1 með kjarasamningi aðila.

Accountability in Education: Meeting our Commitments
Október 2017
Skýrsla Global Education Monitoring 2017-2018 er komin út.

Bréf til formanna svæða- og félagsdeilda aðildarfélaga KÍ
28. september 2017
Tilgangur bréfsins er að hvetja svæða- og félagsdeildir aðildarfélaga KÍ til að ræða og leita leiða til að efna til staðbundins samstarfs sín á milli þvert á aðildarfélög og til að vekja athygli á sérstökum styrkjum í þessu skyni.

Könnun meðal trúnaðarmanna 2013 og 2017
September 2017

Hljóðvist í leikskólum
Júlí 2017
Tilraunaverkefni í þremur leikskólum á Akureyri sem var unnið 2015 og 2016. Samstarfsaðilar verkefnisins voru Akureyrarkaupstaður, Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra, Kennarasamband Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Umhverfisstofnun og Vinnueftirlitið.

Könnun á einelti, áreitni og ofbeldi: Skýrslur aðildarfélaga
Maí 2017
Hér eru skýrslur með niðurstöðum einstakra aðildarfélaga í könnun Vinnuumhverfisnefndar KÍ á einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað.

Könnun á einelti, áreitni og ofbeldi
Maí 2017
Könnun Vinnuumhverfisnefndar Kennarasambands Íslands á einelti, áreitni og ofbeldi á vinnustað meðal félagsmanna KÍ. 

Skólastjórar í grunnskólum
Apríl 2017
Hvernig fólk eru skólastjórar og við hvað fást þeir aðallega? Samantekt eftir Odd S. Jakobsson, hagfræðing KÍ, úr Education at a Glance frá 2016 þar sem leitast er við að svara þessum spurningum. 

Kynjabókhald KÍ 2017
Mars 2017
Jafnréttisnefnd KÍ.

Umsögn KÍ um frumvarp til laga um verslun með áfengi og tóbak
Mars 2017
Umsögn Kennarasambands Íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um verslun með áfengi og tóbak ofl.

Bekkjastærð og agamál
Mars 2017
Oddur S. Jakobsson, hagfræðingur KÍ.

Launaauki vegna háskólanáms í ýmsum löndum
Febrúar 2017
Samantekt Odds Jakobssonar, hagfræðings KÍ, á upplýsingum úr árlegu riti OECD, Education at a Glance 2016, þar sem fjallað er um hlutfallslega launaauka vegna háskólamenntunar.


 

Menntun flóttabarnaDesember 2016
Skýrsla KÍ um ráðstefnu Alþjóðasamtaka kennara um menntun flóttabarna, haldin í Stokkhólmi, 21. - 22. nóvember 2016.

Stjórnarfundur norrænu kennarasamtakanna (NLS) í ReykjavíkDesember 2016
Samantekt eftir fund norrænu kennarasamtakanna sem haldinn var þriðjudaginn 29. nóvember í Reykjavík. Ísland var í forystu samtakanna í ár og fundinn sátu fyrir hönd Kennarasambandsins Þórður Á. Hjaltested, Aðalheiður Steingrímsdóttir og Haraldur Freyr Gíslason.

Umsögn KÍ um frumvarp um breytingar á lögum um Lífeyrissjóð opinberra starfsmannaDesember 2016
Umsögn Kennarasambands Íslands (KÍ) um frumvarp til laga um breytingu á lögum um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997, með síðari breytingum (breyting á A-deild sjóðsins). Þingskjal 6 - 6. mál.

Árlegur kostnaður vegna hvers nemanda - þróun og erlendur samanburðurDesember 2016
Samantekt Odds S. Jakobssonar, hagfræðings KÍ, um árlegan kostnað á hvern nemenda í grunn-, framhalds- og háskólum landsins samanborið það sem gengur og gerist í löndunum í kring um okkur. Stuðst er við upplýsingar úr nýjustu útgáfu árlegs rits OECD.

Ráðstefna Alþjóðasamtaka kennara (Education International) um málefni flóttabarna - haldin í Stokkhólmi
Nóvember 2016

EI Policy Paper on Human and Trade Union Rights
EI Strategy Paper - Realising the Rights of Migrants and Refugees
Final 2016 Refugee Conference Reader

Umræðuhefti um menntamál - menntun og velferðNóvember 2016

Niðurstöður fagráðs um starfsþróun kennaraSeptember 2016

Umræðuhefti um menntamál - námsgögn og námsefniOktóber 2016

Leiðbeiningar um innra mat leikskólaOktóber 2016
Unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016

Leiðbeiningar um innra mat grunnskólaOktóber 2016
Unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016

Leiðbeiningar um innra mat framhaldsskólaOktóber 2016
Unnið fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 2016

Nýtt samningalíkan fyrir ÍslandSeptember 2016
Bráðabirgðaútgáfa skýrslu um íslenska samningalíkanið, unnin af Steinari Holden í tengslum við vinnu SALEK hópsins.

Skýrsla vegna fundar leikskóladeildar Norrænu kennarasamtakanna (NLS) í FæreyjumSeptember 2016
Samantekt frá Haraldi Frey Gíslasyni, formanni FL, og Fjólu Þorvaldsdóttur, varaformanni FL, eftir fund leikskóladeildar Norrænu kennarasamtakanna (NLS) í Færeyjum dagana 19. - 21. september.

Umræðuhefti um menntamál - samstarf heimila og skólaSeptember 2016

Í kjölfar kjarasamninga - launaþróun 2006-2015Júlí 2016
Skýrsla heildarsamtaka vinnumarkaðarins.

NLS fundur í Reykjavík6. og 7. júní 2016Samantekt í kjölfar fundar leikskóladeildar Norrænu kennarasamtakanna (NLS) í Reykjavík 6. og 7. júní 2016.

Skýrslur og rit frá heimsþingi Education International 2015
Sett á vefinn í júní 2016

Report of proceedings of 7th World Congress The most detailed account of the EI World Congress in Ottawa, as adopted by the Executive Board.

Compendium of resolutions adopted by 7th World Congress
All the resolutions and statements adopted by the 7th World Congress.

Building the Future through Quality Education EI’s policy paper on education. This is the most up-to-date version, integrating the five addenda adopted by the World Congress in Ottawa.

Strengthening Rights through Education Unions Policy paper on human and trade union rights adopted by the last World Congress.

Umræðuhefti um menntamál - kennsluhættir og námsmat
Maí 2016

Það læra börn sem þau búa við
Maí 2016
Lokaskýrsla um þróunarverkefnið „Það læra börn sem þau búa við“ í Heilsuleikskólanum Garðaseli Reykjanesbæ. 

Kynjabókhald KÍ 2016Maí 2016
Skýrsla frá jafnréttisnefnd Kennarasambands Íslands um kynjabókhald. Byggt er á tölum miðað við mars/apríl 2016.

Umræðuhefti um menntamál - Námstími
Apríl 2016

Fagráð um símenntun og starfsþróun kennara - Skýrsla til mennta- og menningarmálaráðherra
10. mars 2016

Umræðuhefti um menntamál - Starfsmenntun
Mars 2016

Umræðuhefti um menntamál - Læsi
Febrúar 2016

Umræðuhefti um menntamál
Janúar 2016

Kynningarbréf um Umræðuhefti um menntamál28. janúar 2016
Bréf skólamálaráðs KÍ um umræðuhefti um menntamál.

 

 

 

Tengt efni